Veľtrh práce
v zdravotníctve

Vystavujúcim zamestnávateľom umožňuje prezentovať svoju spoločnosť študentom

absolventom na modernom veľtrhu práce. Umožní priamo osloviť relevantnú cieľovú skupinu

- na jedinom veľtrhu práce na JLF v Martine zameranom na všetkých zdravotníckych pracovníkov,

nielen na lekárov a študentov medicíny.

Vystavujúcim zamestnávateľom umožňuje prezentovať svoju spoločnosť študentom a absolventom na modernom veľtrhu práce. Umožní priamo osloviť relevantnú cieľovú skupinu - na jedinom veľtrhu práce na JLF v Martine zameranom na všetkých zdravotníckych pracovníkov, nielen na lekárov a študentov medicíny.

Často
kladené
dotazy

Často kladené otázky

spoluprace@olomouckyveletrh.cz

01

Podľa čoho si v dnešnej dobe uchádzači vyberajú zamestnávateľov?

Uchádzačov nezaujíma iba platové ohodnotenie, ale v posledných rokoch ich veľmi zaujímajú hlavne informácie o možnostiach profesijného rastu, veľkosti úväzku, miery supervízie na pracovisku, o pracovnom kolektíve, o vyváženosti pracovného a osobného času, a v neposlednom rade záleží aj na lokalite a dostupnosti pracoviska.

Tieto informácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri ich rozhodovaní o novom zamestnaní. Kým by všetky tieto informácie jednu po druhej zložito dohľadávali na internete, chcú ich nájsť na jednom mieste a mať možnosť ich porovnať.

02

Prečo prísť vystavovať na Veľtrh práce v zdravotníctve v Martine?

V Martine študuje zdravotnícke odbory vyše 1000 študentov.

Viac ako 200 z nich každoročne štúdium ukončí a vzhľadom na nízku nezamestnanosť si po škole všetci prácu nájdu. Zdravotnícke zariadenia a ďalšie firmy zamestnávajúce zdravotníkov sú v situácii, kedy musia presvedčiť uchádzačov, aby to boli práve oni, ku komu absolventi nastúpia. Veľtrh ponúka príležitosť vyniknúť nad ostatnými a osloviť potenciálnych zamestnancov tak, aby nastúpili práve k Vám.

03

Čo vám môže veľtrh práce v zdravotníctve priniesť?

V tých niekoľkých hodinách na veľtrhu dostane vystavovateľ šancu získať osobné kontakty na veľké množstvo návštevníkov, ktoré potom môže využiť a osloviť ich priamo. Zamestnávateľ zvýši povedomie o svojej spoločnosti medzi uchádzačmi - či už pri stánku, alebo na prednáške.

Namiesto nešpecifickej inzercie pracovných miest, Veľtrh práce v zdravotníctve umožní prepojenie s naozaj relevantnou cieľovou skupinou. Zamestnávateľ môže vybudovať dlhodobý vzťah so študentom na stážach a praxiach – aby sa ako absolvent vrátil. Cielená kampaň na sociálnych sieťach s logami vystavovateľov, tlačoviny distribuované na fakulty a do škôl, umožní osloviť širokú skupinu aj mimo dňa veľtrhu.

04

Prečo prísť vystavovať zo Česka?

Veľké množstvo Slovákov odchádza do Českej republiky za prácou v zdravotníctve. Nemocnice v pohraničí tak môžu prezentovať svoje ponuky buducim absolventom JLF v Martine. Veľtrh práce v zdravotníctve Vám prináša jedinečnú príležitosť ukázať zdravotníkom v Martine, aké podmienky sú v ČR dostupné pre zdravotníkov.

05

Kto je organizátorom Veľtrhu práce v zdravotníctve?

Sme tím mladých lékárov z Olomouca.

Veľtrh je spoluorganizovaný s Martinským klubom medikov a SLoMSA. Chceme ponúknuť študentom zdravotníckych odborov v Martine a Žilinskom kraji možnosť zorientovať sa na pracovnom trhu, tak, ako tú možnosť dostávajú študenti aj v iných veľkých mestách.

Dobre informovaný študent urobí vždy lepšie rozhodnutie o svojej budúcnosti ako neinformovaný a my by sme boli radi, aby tých informovaných bolo čo najviac.

Jesseniova lékárská fakulta v Martine

Malá hora 4A,
036 01 Martin-Záturčie, Slovensko

Generálni partneri

Hlavní partneri

Akcia prebehne pod záštitou

Vystavovatelia

Mediálni partneri

Organizační partneri

Ďakujeme

Tešíme sa na Vás

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte

info@olomouckyveletrh.cz

Facebook Olomoucký veletrh Instagram Olomoucký veletrh
@2019 Medfair s.r.o. Kyselovská 293/102, Slavonín, 783 01 Olomouc IČ: 084 09 200; DIČ: CZ08409200 Spisová značka: C 79450 Právnická osoba vedená u Krajského soudu v Ostravě.