– neurochirurg
– radiačný onkológ
– infektológ
– urológ
– hematológ
– pneumológ/ftizeológ
– cievny chirurg
– neurológ
– kardiológ
– FBLR

ponúkame pracovné príležitosti taktiež pre lekárov so špecializáciou:

– rádiológ
– otorinolaryngológ
– radiačný onkológ
– hematológ

Ozvite sa nám. Tešíme sa na Vás.


Základná zložka atestovaného lekára je 3 260, neatestovaný lekár 1956 (v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.) základná zložka mzdy je ďalej upravovaná podľa rokov odbornej praxe, zvýhodnené odmeňovanie pohotovosti na pracovisku, osobitné príplatky k UPS a ďalšie plnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Zamestnanecké výhody, benefity

– predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
– príplatky za sobotu nad rámec Zákonníka práce
– odmeny z príležitosti životného jubilea
– možnosť využitia výhodného závodného stravovania
– príspevok darcom krvi po získaní plakety
– príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
– príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
– príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
– príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
– príspevok pri odchode do starobného dôchodku
– bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
– poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách
– odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce

Ing. Eva Hudecová

vedúca odboru personálny, miezd

a starostlivosti o zamestnancov

 Špitálska 6950 01  NitraSlovenská republika

tel.: 037/ 6545 611

mobil: +421 914 352 176

eva.hudecova@fnnitra.sk | www.fnnitra.sk

Štítky:

Podobné články: