Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

, , , , , 27. 3. 2023

Špecializačné štúdium odboru Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) trvá 4 roky. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu…

Zobrazit více