Každá lekárska špecializácia má určitú minimálnu dĺžku trvania, minimálny počet požadovaných výkonov a praxí na jednotlivých oddeleniach či ambulanciách. Aby lekár mohol pristúpiť k špecializačnej skúške, musí splniť podmienky príslušného špecializačného odboru.

Jednotlivé špecializácie sú abecedne zoradené v nasledujúcom výbere. Pre viac informácii o jednotlivých špecializáciách vyberte danú špecializáciu z výberu.


Vyberte si špecializáciu