O společnosti

  • Jsme největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a pracovnělékařské péče.
  • Působíme ve 25 zdravotnických zařízeních napříč Českou republikou (včetně 8 prémiových), 13 mamocentrech, 24 lékárnách a 11 laboratořích.
  • Od roku 2011 do roku 2022 jsme investovali 1 304 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb.
  • Zaměstnáváme 3465 zdravotníků.
  • Provádíme 3,6 mil. vyšetření ročně.
  • Součástí našich služeb je i centrum chronických ran, které se opírá o nejmodernější léčebné postupy a týmovou spolupráci několika specialistů.
  • Pomáháme těm, kteří pomáhají, a to díky naší nadaci EUC Elucidate.

Proč u nás pracovat

Proč u nás pracovat - ikonka

Inovativní prostředí


Chceme být profesionálními a rovnocennými partnery dnešním angažovaným klientům. Klademe důraz na osobní přístup a nové technologie, které dělají péči efektivnější a  inspirují naše klienty k prevenci.

Proč u nás pracovat - ikonka

Osobní a profesní růst


Chceme, aby v EUC našli zdravotníci budoucnost nejen jako profesionálové, ale i jako lidé, manželé, rodiče… Proto dbáme nejen na vzdělávání a kariérní růst, ale i na dobré vztahy v našich týmech i na vyváženost práce a osobního života.

Proč u nás pracovat - ikonka

Týmová spolupráce a podpora

V EUC nestavíme na nedotknutelné hierarchii. Všichni jsme společně spolutvůrci zdraví našich klientů. Jsme jeden tým, který se dokáže podpořit, nebo zastoupit.

Proč u nás pracovat - ikonka

Poslání a hodnoty

Jsme největší poskytovatel ambulantní zdravotní péče v ČR. Naším posláním je dělat zdravotní péči kvalitnější a dostupnější a inspirovat tím ke změně celé české zdravotnictví. Jsme ambulantní zdravotní péčí nové generace.

Zaměstnanecké benefity

Benefity - ikonka

6 týdnů pracovního volna

Jako součást našeho týmu si budete moci užít šest týdnů placeného volna ročně, což vám umožní dobře se regenerovat a udržet si rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Benefity - ikonka

Podpora vzdělávání

V EUC jsme přesvědčeni, že vzdělávání a rozvoj dovedností jsou klíčem k vynikající zdravotnické péči. Podporujeme naše zaměstnance v dalším vzdělávání, které podporujeme i finančně.

Benefity - ikonka

Stravovací příspěvek

EUC si váží svých zaměstnanců a jejich zdraví, a proto jim poskytujeme příspěvky na stravování. Vyvážená strava je podle nás klíčem k dobrému zdraví a výkonu na pracovišti.

Benefity - ikonka

EUC Plus


Jako největší poskytovatel ambulantní péče nabízíme našim zaměstnancům rozsáhlé benefity v oblasti zdravotnictví. Mimo jiné přístup ke službě Lékař online 24/7, slevy v našich kamenných lékárnách nebo garantovaný termín návštěvy do 10 pracovních dnů u 5 nejžádanějších specializací. Program platí pro až 5 rodinných příslušníků.

Benefity - ikonka

Výhodný tarif T- Mobile

Pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky máme výhodný tarif na volání i datové služby od společnosti T-Mobile. Jedno rodné číslo může pod svým účtem mít až 7 rodinných příslušníků.

Benefity - ikonka

Karta Multisport


Našim zaměstnancům pomáháme udržovat aktivní životní styl. Proto je součástí našeho benefitového balíčku i Multisport karta. S touto kartou máte neomezený přístup do široké sítě sportovních a  relaxačních zařízení po celé zemi.

Benefity - ikonka

Odměna za doporučení

Víme, že skvělí lidé často znají další skvělé lidi. Proto máme program, který našim zaměstnancům umožňuje přivést své kamarády, rodinné příslušníky nebo bývalé kolegy do našeho týmu. Za jejich doporučení jim dáváme odměny a v případě nástupu významné finanční částky.

Benefity - ikonka

Shell karta


Naši zaměstnanci mají možnost v rámci sítě společnosti Shell čerpat neomezené množství pohonných hmot s výraznou slevou.

Benefity - ikonka

Online knihovna BookPort

Největší tuzemská online knihovna obsahuje desítky tisíc titulů, navíc v ní najdete i více než tisícovku knih odborné zdravotnické literatury. Každý zaměstnanec k ní má přístup zdarma.

Benefity - ikonka

Individuální přístup

Naši zaměstnanci mají možnost vybrat si ze všech typů úvazků – HPP, částečný, zkrácený úvazek či brigády.

Nabídka pro studenty

V rámci EUC máme program EDUCARE, který je určen pro studenty a čerstvé absolventy zdravotnických oborů. Do programu se mohou zapojit studenti lékařských i nelékařských oborů na pracovištích skupiny EUC. Nabízíme tyto programy

Pro Sutdenty - ikonka

Stipendijní program

Stipendijní program je určený pro studenty VŠ, VOŠ či SŠ a nabízí finanční podporu studenta při studiu
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Praxe

Program nabízí studentům zajištění povinné praxe v ambulantním prostotu jednotlivých klinik, či v laboratoři nebo lékárně.
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Příprava k atestaci

Tento program pokrývá specializační vzdělávání – základní kmen(„před kmenem“) a specializační výcvik („po kmeni“).
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Brigády

Kromě povinné praxe v rámci studia je možné se následně dle zájmu domluvit i na nepovinné praxi či brigádě
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Trainee program

Trainee program nabízí úzkou spolupráci s lékaři/nelékaři v rámci poskytování multioborové péče kmenového pracoviště trainee programu
Více informací

Koho hledáme

Lékařské obory - ikonka

Lékaři

Více informací

Lékařské obory - ikonka

Farmaceuti

Více informací

Lékařské obory - ikonka

Ostatní zdravotníci

Více informací

Lékařské obory - ikonka

Specialisté/ administrativa

Více informací

Kontakt

Mgr. Kamila Teplá
Recruitment & HR Marketing Specialist
Tel.: 799 119 980
kamila.tepla@euc.cz
Odkaz na WEB