O spoločnosti

 • Nemocnice Svet zdravia patria do nadnárodnej siete nemocníc a polikliník Penta Hospitals International.
 • Svet zdravia – to je 17 nemocníc v rámci Slovenska.
 • Zamestnávame vyše 8000 zamestnancov.
 • Staráme sa o našich pacientov. Každý deň. Lepším spôsobom.
 • Meníme tvár našich nemocníc.
 • Predstavujeme novú úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Zavádzame nové procesy.
 • Vytvárame pôrodnice novej generácie.
 • V roku 2017 sme otvorili nemocnicu novej generácie v Michalovciach.
 • V roku 2023 otvoríme prvú koncovú nemocnicu v Bratislave na Boroch.

Kto sme a čo prináša Svet Zdravia, a.s.?

  Pozrite si krátke predstavenie spoločnosti Svet Zdravia, a.s., ktorá ponúka mladým absolventom jedinečné príležitosti, výborné podmienky v postgraduálnom vzdelávaní pod dohľadom skúsených odborníkov a okamžité zaradenie do špecializácie.
Prehľad voľných miest nájdete tu.

Naše nemocnice a polikliniky

Prečo u nás pracovať

Proč u nás pracovat - ikonka

Sme zodpovední

Naše povinnosti berieme vážne. Naše úlohy si plníme načas a kvalitne. Rozhodujeme sa a čelíme následkom našich rozhodnutí. Preukazujeme vodcovstvo a odvahu vo všetkom, čo robíme. Cítime sa zodpovední za podanie očakávaných výsledkov v súlade s našimi prísľubmi.

Proč u nás pracovat - ikonka

Sme tímoví

Veríme v spoluprácu a vo vzájomnú podporu. Naše ciele môžeme dosiahnuť len spolu. Opierame sa pritom o vzájomné schopnosti, vedomosti a skúsenosti. Učíme sa vzájomne jeden od druhého a vítame konštruktívnu spätnú väzbu.

Proč u nás pracovat - ikonka

Správame sa s rešpektom

Správame sa s rešpektom k ľuďom v rámci našej spoločnosti a mimo nej. Správame sa s rešpektom jeden k druhému, k našim kolegom, partnerom a pacientom bez ohľadu na sociálne či iné rozdiely.

Zamestnanecké benefity

Benefity - ikonka

Celoročná zdravotná starostlivosť ProCare

Celoročná starostlivosť pre zamestnanca + 3 vybrané osoby.

Benefity - ikonka

Kolektívne aktivity

Teambuilding, Vianočný večierok, Športový deň.

Benefity - ikonka

Aktivity pre deti

Detský tábor, Deň voľna – Prváčik, Mikuláš, MDD.

Benefity - ikonka

VIP členstvá v e-shopoch

VIP členstvo a špeciálne ceny pre zamestnancov SZ/PC vo vybraných e-shopoch.

Benefity - ikonka

Mesiac zdravia

Cieľom je podporiť zdravý životný štýl a regeneráciu zamestnancov.

Benefity - ikonka

Vernostná karta Dr. Max

Zamestnanecká karta so zvýhodněnou cenou na nákup sortimentu v lekárňach Dr. Max.

Ponuka pre študentov

Pro Sutdenty - ikonka

NOVA Grant pre lekárske odbory

NOVA Grant pre lekárske odbory je projekt, prostredníctvom ktorého podporujeme študentov, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem o medicínu v podmienkach našich regionálnych nemocníc. Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia

NOVAgrant pre lekárske odbory

Pro Sutdenty - ikonka

NOVA Grant pre nelekárske odbory

NOVA Grant pre nelekárske odbory je projekt, prostredníctvom ktorého v tomto roku chceme podporiť už aj študentov zdravotníckych a ošetrovateľských odborov. Je určený pre študentov, pre ktorých je ich budúce povolanie srdcovou záležitosťou a majú záujem o prácu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

NOVAgrant pre nelekárske odbory

Pro Sutdenty - ikonka

Okamžitý zápis
do špecializovaného štúdia

Do špecializačného štúdia vo vybranej špecializácii Ťa zaradíme v prvom možnom termíne od začatia pracovného pomeru.

Pro Sutdenty - ikonka

Stáže a brigády


Spolupracujeme s lekárskymi fakultami a zdravotnickými školami. Okrem povinných stáží ponúkame aj dobrovoľné stáže na ktoromkoľvek oddelení nemocnice.

Aktivity pre študentov