Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline je tretia najväčšia fakultná nemocnica na Slovensku. So spádovou oblasťou viac ako štvrť milióna obyvateľov, tromi desiatkami aktívnych lôžkových oddelení a ambulantných častí, počtom pracovníkov prevyšujúcim 2000 zamestnancov predstavujeme kľúčového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s nadregionálnym významom. Sme intenzívne sa rozvíjajúca nemocnica, ktorá ponúka komplexné možnosti profesijného rastu v progresívnych podmienkach a stabilnom kolektíve.

Žilinská nemocnica prešla v poslednom období radikálnymi zmenami, modernizáciami nielen v pacientskej, ale i personálnej časti a naďalej pokračuje v rozvoji kvality a dostupnosti špičkových odborností s dlhodobou tradíciou. Naším poslaním je prostredníctvom odborného tímu pracovníkov, modernej zdravotníckej techniky poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a komplex služieb v bezpečnom prostredí pre spokojnosť klientov aj zamestnancov. 

Viac informácií na www.fnspza.sk v sekcii Kariéra. 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

www.fnspza.sk/o-nemocnici/kariera/ponuka-volnych-pracovnych-miest

Nájdete nás aj na Facebooku alebo Instagrame @nemocnicazilina.

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Macková

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vojtecha Spanyola 43

01207 Žilina 

Slovensko

Telefónny kontakt: +421 41 5110 682

E-mail: zamestnanie@fnspza.sk

Štítky:

Podobné články: