23.5.2024 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, organizuje pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku a s podporou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prievidza, 

5. Bojnický ošetrovateľský kongres v Hoteli pod Zámkom.

Tematický okruh: Ošetrovateľstvo 21.storočia 

Varia. 

Na kongres sa môžu zdravotníci prihlásiť elektronicky na www.sksapa.sk

Nezdravotnícki pracovníci sa môžu prihlásiť na email: bojnickykongres@protonmail.com

Platba prebehne pri registrácii po zadaní mena a registračného čísla. 

Bude nám cťou privítať Vás.

Štítky:

Podobné články: