Hepatológia

, , 5. 4. 2023

Špecializačné štúdium odboru Hepatológia trvá 5 rokov (v prípade získanej špecializácie v odbore gastroenterológia 2 roky). Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má…

Zobrazit více