Neurochirurgia

, , 1. 4. 2023

Špecializačné štúdium odboru Neurochirurgia trvá 6,5 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom…

Zobrazit více