Oftalmológia

, , , 2. 4. 2023

Špecializačné štúdium odboru Oftalmológia trvá 4 roky. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom…

Zobrazit více