Povinnosti po ukončení studia – úřad práce, pojištění při nástupu do zaměstnání na Slovensku – jak to funguje?

, , 10. 4. 2023

Vysokoškolské studium končí poslední státní závěrečnou zkouškou, nikoli promocí, která je jen slavnostním ceremoniálem. to je důležité si uvědomit. Po poslední státní zkoušce ztrácíte status “nezaopatřeného dítěte” a vaši rodiče ztrácejí nárok na státní příspěvek….

Zobrazit více