Placeholder-image

Anestéziológia a intenzívna medicína

, , , , , 31. 3. 2023

Špecializačné štúdium odboru Anestéziológia a intenzívna medicína trvá 5 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne…

Zobrazit více