Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

, , , , 5. 4. 2023

Špecializačné štúdium odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy trvá 5 rokov . Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár…

Zobrazit více