Gynekológia a pôrodníctvo

, , , , 1. 4. 2023

Špecializačné štúdium odboru Gynekológia a pôrodníctvo trvá 5 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne…

Zobrazit více