Maxilofaciálna chirurgia

, , , 5. 4. 2023

Špecializačné štúdium odboru Maxilofaciálna chirurgia trvá 6 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár najprv absolvuje základný chirurgický a zubnolekársky…

Zobrazit více