Pediatria

, , 5. 4. 2023

Špecializačné štúdium odboru Pediatria trvá 4 roky. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár najprv absolvuje 2 roky trvajúci pediatrický…

Zobrazit více